Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 02.12.2015 roku.

02.12.2015

Raport bieżący nr 101/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 02.12.2015 roku.

Akcjonariusz: ZAMZAW Sp.zo.o. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 198.269.300
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 198.920.300
Udział w ogólnej liczbie głosów [%: 89,40%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 95,02%