UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

12.05.2011

Raport bieżący nr 17/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., w załączonym do niniejszego raportu pliku, przekazuje do publicznej wiadomości Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki zawierającą:
1. Ocenę sytuacji Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu za rok 2010.
2. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki: