Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

04.10.2019

Raport bieżący nr 25/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.10.2019r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 817/2019 z dnia 04.10.2019r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 88 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 8 października 2019 r. w systemie depozytowym zmiany wartości nominalnej akcji tej spółki oznaczonych kodem PLADDRG00015 oraz kodem PLADDRG00122 z kwoty 0,09 PLN _dziewięć groszy_ na kwotę 0,02 EUR _dwa eurocenty_ każda.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu