Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2017r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21.06.2017r. do godziny 14.00

23.05.2017

Raport bieżący nr 28/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2017r.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 21.06.2017r. do godziny 14.00.
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w siedzibie Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu