Raporty

Raport bieżący nr 40/2021

Temat: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii H wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, ManyDev Studio SE...

Raport bieżący nr 39/2021

Temat: Rozszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania administracyjnego przed KNF Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufneW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj....

Raport półroczny P 2021

Spis treści: STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWEKOREKTA RAPORTUZAWARTOŚĆ RAPORTUPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:ManyDevStudio_skrocone_SF_MSSF_1-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)ManyDevStudio_PSF_2021_raport.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) STRONA TYTUŁOWA...

Zmiana adresu siedziby emitenta

Raport bieżący nr 36/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd ManyDev Studio SE („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby...

Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE

Raport bieżący nr 34/2021 Zarząd ManyDev Studio SE _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 4...