Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

04.11.2008

Raport bieżący nr 9/2008

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w Spółce, w sposób trwały, nie będzie stosowana zasada nr II.1 Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (dalej „DPSN”), która określa zawartość korporacyjnej strony internetowej Spółek oraz nr II.2 DPSN, zgodnie z którą najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II.1 DPSN.

Negatywnymi skutkami jakie może za sobą nieść niestosowanie się do powyższych zasad może być niedostateczny dostęp inwestorów do informacji na temat Spółki oraz w odniesieniu do zasady numer II.2 DPSN ograniczony dostęp do informacji dla inwestorów anglojęzycznych.

AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż zostały podjęte stosowne kroki mające na celu dostosowanie strony internetowej Spółki do wymogów przedstawionych w DPSN.
O zakończeniu procesu dostosowywania strony internetowej do wymogów DPSN Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
par. 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.