Informacja dla akcjonariuszy – podjęcie działań przez Spółkę przed Sądem Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydziałem Gospodarczym KRS

18.11.2015

Raport bieżący nr 98/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2015 z dnia 12.11.2015r. informuje, że w dniu 18.11.2015r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Emitent złożył odpowiedź na skargę na postanowienie z dnia 19.10.2015r. o rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Emitenta wniesioną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Emitent pismem z dnia 18.11.2015r. ustosunkował się do zarzutów skargi wniesionej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jednocześnie mimo, że Emitent nie podziela zastrzeżeń podniesionych w skardze, ze względu na nacisk wywierany przez Komisję Nadzoru Finansowego na Spółkę oraz w szeroko pojętym interesie akcjonariuszy Spółki, w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych Zarząd złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych skarżonym postanowieniem z dnia 19.10.2015r., a wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

O treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2015r. z dnia 25.09.2015r. O rejestracji i zakresie zmian ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015r. z dnia 21.10.2015r.