Dokumenty korporacyjne

et|icon_documents|

KRS

Wydruk KRS podmiotu Platynowe Inwestycje SE z dnia 07.01.2021 r.
pobierz plik
* Źródło: Wydruki KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydruk KRS podmiotu Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 30.06.2015 r.
pobierz plik
* Źródło: Wydruki KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości

et|icon_documents|

Statut

Statut ManyDev Studio SE z dnia 13.07.2021 r.
pobierz plik
*Raport bieżący nr 34/2021

Statut Platynowe Inwestycje SE z dnia 07.01.2021 r.
pobierz plik
*Raport bieżący nr 2/2021

Statut Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 21.06.2017 r.
pobierz plik

et|icon_documents|

Regulamin Walnego Zgromadzenia

et|icon_documents|

Regulamin Rady Nadzorczej

et|icon_documents|

Regulamin Zarządu

et|icon_documents|

Dobre praktyki

Pobierz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
pobierz plik

et|icon_documents|

Strategia