Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Bartosz Graś 419 540 5,99 419 540 5,99 09-03-2021
Piotr Karbowski 419 540 5,99 419 540 5,99 09-03-2021
Marek Parzyński 419 540 5,99 419 540 5,99 09-03-2021
Pozostali 5 741 380 82,03 5 741 380 82,03
RAZEM 7 000 000 100 7 000 000 100

% akcji

% głosów